Szolgáltatás

Megbízóink számára Magyarország területén –legyenek azok az Európai Unió külső határán működő ukrán, szerb, horvát határátkelők, vagy az országon belül iparilag, kereskedelmileg fontos területek- vámközreműködést végzünk. A vámközreműködés során megbízóink érdekében a Közösségi Vámkódex szerint értelmezett közvetlen, illetőleg közvetett vámjogi képviselőként járunk el. A két –jogilag egymástól elváló- képviselet formája a megbízóink igényeihez, az adott vámeljárások specialitásaihoz igazodik.

Amit kínálunk Önnek és vállalkozásának:

 • teljes körű export/import vámügyintézés bármely fuvarozási ágban
 • vám elé állítás exportban, importban, normál eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban (engedélyezett feladó/címzett)
 • vámárunyilatkozat kitöltés, benyújtás, közreműködés a vámeljárások során
 • AES-alkalmazás exportban normál és egyszerűsített eljárásban (AES = Automated Export System)
 • AIS-alkalmazás importban (AIS = Automated Import System)
 • NCTS bejelentések T1/T2 és TIR indítás, érkeztetés
 • T2L kitöltés
 • T5 kitöltés, engedélyezett feladóként is
 • nemzeti garanciavállalás vámtartozás megfizetésére, átmeneti megőrzésre, vámraktározásra, ideiglenes behozatalra
 • nemzetközi garanciavállalás a közösségi árutovábbítási és a Tranzitegyezmény szerint árutovábbítási eljárásban TC31 – Kezességi tanúsítvánnyal, valamint TC32 – Egyedi garanciajegy kibocsátással
 • közvámraktári és ÁFA-adóraktári szolgáltatások
 • vámtanácsadás, vámszakértés és képviselet
 • környezetvédelmi termékdíj bevallás és tanácsadás
 • folyószámla ügyintézés, egyeztetés
 • utólagos eljárások intézése
 • utólagos ellenőrzésben közreműködés
 • Intrastat adatszolgáltatás
 • VPID/EORI igénylés
 • vámhatósági engedélyek, gazdasági vámeljárások kérése
 • autópálya e-matrica forgalmazás a határátkelőkön
 • RO-LA vonatjegy értékesítés
 • illetékbélyeg forgalmazás gépjárműadó teljesítéséhez
 • közreműködés hatósági díjak beszedésében (állat-, növényegészségügyi díj, túlsúlydíj
 • Viszonylati jegy és OBU feltöltés
 • A viszonylati jegy fizethető az UTA kártyával:        


A ROYAL SPED Zrt. rendelkezik minden olyan vámhatósági tevékenységi engedéllyel, mely alkalmassá teszi bármely vámszakmai feladat ellátására. Engedélyeink:

 • vámügynökségi tevékenységi engedély
 • kezességvállalási engedély
 • halasztott vámfizetési engedély
 • import ÁFA önadózási engedély
 • ÁFA-biztosítás mentességi engedély
 • TC31 – Összkezességvállalási engedély
 • TC32 – Egyedi garanciajegy forgalmazási engedély
 • engedélyezett feladói – engedélyezett címzetti engedély
 • engedélyezett feladó T5 eljárásban
 • engedélyezett címzetti engedély TIR-eljárásban
 • átmeneti megőrzési raktárengedélyek
 • egyszerűsített vámeljárási engedély helyi vámkezeléssel kiviteli vámeljárásra
 • ÁFA-raktári engedélyek
 • A.TR engedélyezett exportőri engedély

A tevékenységek ellátásához Magyarországon több mint 1,3 milliárd forintos bankgarancia háttérrel rendelkezünk, mely megfelelő mozgásteret biztosít ügyfeleink vámtevékenységhez kapcsolódó igényeinek kielégítésére.